Struka kojoj su alat riječi mora biti vezana uz književno stvaralaštvo. Kad govore o sebi, koriste latinizme, a brojni književnici su se naslanjali na otkrića i teorije Siegmunda Freuda i njegovih nevjernih učenika: pričamo o psihoanalizi i njezinom jeziku struke.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *