O autoru

Danijela Pavliško rođena je 1999. godine. Završila je Trinaestu gimnaziju u Zagrebu, te je trenutno studentica sociologije i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2014. godine pohađa likovnu grupu Ankin, te ima veliko iskustvo volontiranja.

Životopis – Danijela Pavliško

O izložbi

Akril na papiru